Translate

Apie mane

Mano nuotrauka
Įdomios knygos, puikūs filmai, skanus maistas ir gera muzika, dar kelionės - tolimos ir artimos - dalykai,kurie praskaidrina mano kasdienybę. Džiaugiuosi galėdama visu tuo pasidalinti su Jumis.

2016 m. liepos 3 d., sekmadienis

Genrikas Zimanas Ką aš mačiau Amerikoje

Vienas sakinys. ,,Amerikoje mus dažnai stebindavo žmonių akiračio siaurumas <...>. Pasikalbėkite su žmogumi, pabandykite patirti, kokios jo svajonės, troškimai. Jūs nustebsite, kad jie yra dažniausiai grynai asmeninio pobūdžio. Didžioji daugume norėtų praturtėti <...>.
Kokie  menki atrodydavo dažnai mums šie mažyčiai tikslai ir siekimai, palyginus su milžiniškais, didingais tarybinio žmogaus užmojais! " ( 155 p.)
Žanras. Kelionės įspūdžiai.
Viršelis. Genrikas Zimanas  Ką aš mačiau Amerikoje, 1960 m., Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 260 p,
Apie autorių. Genrikas Zimanas - sovietinis partinis veikėjas, žurnalistas ir filisofas - gimė 1910 m. Kurdimakščiuose. 1932 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, bendradarbiavo žurnale ,,Mokykla ir visuomenė", nuo 1934 m. Lietuvos komunistų partijos narys, 1935 m. parengęs ir suredagavęs nelegalų komunistinį laikraštį ,,Revoliucijos keliu". 1937-1940 m. dienraščio ,,Folksblat" atsakingas sekretorius, 1939 m. įsteigė žurnalą ,,Štraln", kurį redagavo iki 1940 m. 1940-1941 m. dienraščio ,,Tiesa" atsakingas redaktorius. Karo metais vadovavo sovietinių partizanų brigadai, 1944 m. vadovavo žudynėms Bakaloriškių kaime Trakų apskrities Onuškio valsčiuje. 1945-1970 m. laikraščio ,,Tiesa" vyriausiasis redaktorius, 1971-1984 m. - žurnalo ,,Komunistas" vyriausiasis redaktorius. 1945-1968 m. Vilniaus universiteto, nuo 1968 m. - Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas. 1970 m. apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją, 1971 m. gavo profesoriaus vardą. Mirė 1985 m.. Palaidotas Vilniuje.
Apie knygą.  Didelė ir plati šalis yra ta Amerika. Sunku ją pažinti per trumpą turistinę kelionę. Tačiau sugrįžęs iš tokios kelionės autorius dažnai buvo kviečiamas papasakoti savo įspūdžius ir aprašyti juos. Taip gimė ši knyga. 
Mano nuomonė. Nors pusė mano gyvenimo nugyventa sovietmečiu, ir skaityta nemažai tuo metu leidžiamų knygų, tačiau tokios neužmaskuotos propagandinės literatūros iki šiol neteko skaityti. Kiekvienas skyrius baigiamas išvada, kad Amerikoje blogai, kad dirbantieji ten skriaudžiami, kad gerai gyvena tik įmonių savininkai, daktarai ir advokatai. Klesti seksas, smurtas, narkomanija ir prostitucija. Kino pramonė, atsiprašant, šūdą rodo, jokių filmų apie darbininkų gyvenimą, jų išnaudojimą. Žurnalistai neobjektyvūs, viską valdo doleris. O štai TSRS gyventi gera, patogu, šilta ir saugu, jokios smurto, jokio išnaudojimo, jokio sekso... :)
   Žodžiu, Amerikos aš knygoje neradau. Neradau jos puikių miestų ir nuostabios gamtos, tai ne kelionių įspūdžiai, o gryna politinė rašliava. Tiesa, jei nori akivaizdžiai pamatyti, kaip veikė politinė propaganda, tai čia puikus jos pavyzdys. Lietuva čia beveik neminima, čia viena šalis - TSRS arba Maskva. O kiek Lenino, Chruščiovo, Markso citatų prikrauta.
Įvertinimas. 1/5